TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişim1571.Balkan Harbi'ni Niçin Kaybettik?\Tüccarzade İbrahim Hilmi-Drustvo za izdavastvo "Almanah" DOOEL Skopje
Eser                  : Balkan Harbi'ni Niçin Kaybettik?

 

Yazar                : Tüccarzade İbrahim Hilmi

 

Çevirmen          : Zoran Spasovski

 

Ülke                  : Makedonya


Dil                    : Makedonca

 

Yayınevi            : Drustvo za izdavastvo "Almanah" DOOEL Skopje

 

Yıl                     : 2016

 

ISBN                 : 978-608-4794-02-8
 
Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com