TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişimSık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

 

1. TEDA Programı Nedir?

TEDA Programı, Türk kültür, sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayımlanması ve tanıtılması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek programıdır.

 

2. TEDA Programının Amacı Nedir?

Programın amacı, Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması hedefiyle yurtdışında bulunan yayımcı kuruluşlara şarta bağlı destekte bulunularak, Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılmasının yurtdışındaki saygın ve tanınmış yayınevlerince yerinde gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

 

3. TEDA Programına Başvuru Kimler Tarafından ve Nasıl Yapılır?

TEDA Programına sadece yurtdışında bulunan yayınevlerince başvurulabilir.

TEDA Programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formu www.teda.gov.tr veya www.tedaproject.gov.tr adreslerinde yer almaktadır.

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:

(1)Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin örneği,

(2) Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşmanın örneği,

(3) Çevirmen ile yapılan anlaşmanın örneği ve çevirmen özgeçmişi,

(4) Çeviriye esas kitap veya kopyası

(5) Yayımcı kataloğu veya elektronik katalog,

Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dildeyse, Türkçe veya İngilizce çevirileri de eklenmelidir.

Başvuru formu ve diğer gerekli belgelerin

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

“TEDA PROJESİ”

Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 4

B –Blok, 06030 Ulus / ANKARA – TÜRKİYE

adresine posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

4.  TEDA Programına Yapılan Başvuruların Son Teslim Tarihi Ne Zamandır?

TEDA Programına başvurular yıl boyunca yapılabilir. Gelen başvurular (eksik belgesi bulunmayanlar)  TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nca yılda iki kez olmak üzere yapılan toplantılarda değerlendirilir. TEDA Programına I. Dönem için son başvuru tarihi 30 Nisan, II. Dönem için ise 25 Ekim’dir. Son başvuru tarihiyle ilgili değişiklik olması halinde www.teda.gov.tr  veya www.tedaproject.gov.tr adresinde duyurulur.

 

5. TEDA Programı Kapsamında Destek Türleri Nelerdir?

Yayımcı kuruluşlar başvuru formunda belirtilen çeviri veya baskı giderlerinden birisi için mali destek talebinde bulunabilirler.

 

6. TEDA Programı Başvurularının Değerlendirme Süreci Nasıldır?

Başvurular yılda en az iki defa toplanan TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek, desteklenecek yabancı yayınevlerine karar verilir.

Değerlendirme kararları tüm başvuran yayınevlerine yazılı olarak bildirilir

 

7.  Destek Alan Yayınevlerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Destek alan yayınevi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 yıl içerisinde eseri yayımlamak ve 30 adedini Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.

Yayımcı, destek aldığı eserin yayımını Bakanlığın onayını almaksızın kısmen veya tamamen başkalarına devredemez ve çevirmeni değiştiremez.

Yayımcı başvuru tarihinden itibaren olabilecek idari ve fiziki değişiklikleri (adres, iletişim vb.) 10 gün içerisinde, Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bakanlık yayınevinden destek verilen eserle ilgili bilgi/belge (eserin çeviri, baskı aşamaları vb..) isteyebilir ve yayınevi söz konusu bilgi ve belgeleri azami 30 gün içerisinde Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne) gönderir.

 

8. Başvurulan eser daha önce başvurulan ülke dilinde yayımlanmışsa bu esere destek verilebilir mi?

Kurul aynı dil ve ülkede daha önceki yıllarda yayımlanmış olan eserler için yapılan başvuruları eserin özellikleri, baskı ya da çeviri yılı, piyasada bulunup bulunmadığı gibi ölçütleri göz önünde bulundurarak değerlendirir.

 

9.  Programa başvurularda en az baskı adedi kaçtır?

Destek başvurusu yapılan eser için planlanan baskı adedi en az 1.000 olmalıdır.

 

10. Desteklenmesine karar verilen yayınevlerine ödeme ne zaman yapılır?

Kurur kararlarının onaylanmasını müteakip yayınevleriyle Bakanlık arasında her bir eser için iki dilli (Türkçe-İngilizce) sözleşme yapılır ve sözleşmenin Bakanlığa ulaşmasından sonra ödeme işlemlerine başlanır.

 

11. TEDA Programına başvurmak için gerekli olan başvuru formu ve gerekli bilgiye nereden ulaşılır?

Başvuru formu ve başvuru koşullarını içeren bilgilere www.teda.gov.tr veya www.tedaproject.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com