TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişim
Neredeyim:


TÜRKİYE'NİN EDEBİ ÇEVİRİ ATÖLYELERİ (TÜREÇAT) DÜZENLENMİŞTİR.

 

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI EDEBİ ÇEVİRİ ATÖLYELERİ (TÜREÇAT)

Bakanlığımızca 2006 yılından bu yana Edebi Çeviri Atölyeleri düzenlenmektedir. Türkçenin yazı dili birikiminin dünya dillerine, bu dillerde üretilen edebiyat eserlerinin ise Türkçeye daha nitelikli çevirilerle ulaştırılması, edebiyat çevirmenlerinin özendirilmesi ve ülkeler arası kültürel alışverişin yoğunlaşmasına katkı sağlanması amaçlarıyla, ortalama 10 çevirmen ile 2 moderatör kılavuzluğunda bir hafta süreyle atölye çalışması yapılmaktadır.

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesince düzenlenen Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi (TEÇCA)’ne Bakanlığımızca destek sağlanarak bir anlamda edebi çeviri atölyelerinin temeli atılmıştır. TEÇCA’ya, 2011 yılında Almanca (TAÇAT) ve Fransızca (TÜFÇAT), 2012 yılında Rusça (TÜRUSÇAT), İspanyolca (TİSÇAT), Arapça (TÜRAPÇAT) ve Çince (TİÇÇAT), 2013 yılında İtalyanca (TİTÇAT), Lehçe (TÜLEHÇAT), Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı (ÇİGEÇAT) Çeviri Atölyesi eklenmiştir. Türkçeden yabancı dillere ve yabancı dillerden Türkçeye çeviri yapan çevirmenlerin yurtiçi ve yurtdışından katılımlarıyla mevcut Edebi Çeviri Atölyelerine 2016 yılında Ukraynaca (TUÇAT) ile Boşnakça-Hırvatça-Sırpça Çeviri Atölyesi (TR.BHS.ÇAT) de eklenmiş ve 7-14 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da 11 farklı çeviri atölyesi düzenlenmiştir. Bugüne kadar düzenlenen atölyelerin bir kısmı ulusal ve uluslararası kuruluşlar işbirliğiyle düzenlenmiştir;

 

Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi (TEÇCA): Bakanlığımız ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle 2006-2015 yılları arasında düzenlenmiştir.

Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe (TAÇAT) Çeviri Atölyesi: Alman Çevirmenler Fonu (Deutscher Übersetzerfonds) ortaklığı ile 2011-2016 yılları arasında düzenlenmiştir.

Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe (TÜFÇAT) Çeviri Atölyesi: Fransa Ulusal Kitap Merkezi (CNL) ortaklığı ile 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Türkçe-İspanyolca/İspanyolca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİSÇAT): İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı işbirliği ile 2012-2015 yılları arasında düzenlenmiştir.

Türkçe-Lehçe/Lehçe-Türkçe (TÜLEHÇAT) Çeviri Atölyesi: Polonya Kitap Enstitüsü(The Polish Book Institute) işbirliği ile 2013 yılında gerçekleştirilmiştir.

Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRAPÇAT): Mısır Ulusal Çeviri Merkezi işbirliğiyle 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu atölye Katar Kültür, Sanat ve Miras Bakanlığı/Hamad bin Khalifa Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Enstitüsü işbirliğiyle 2015 yılında iki ayaklı olarak düzenlenmiştir.

Bakanlığımızca tek taraflı olarak düzenlenen atölyeler ise şunlardır:

Türkçe-Rusça/Rusça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRUSÇAT): 2012-2016

Türkçe-İspanyolca/İspanyolca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİSÇAT): 2012-2016

Türkçe-Çince/Çince-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜÇÇAT): 2012-2016

Türkçe-İtalyanca/İtalyanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİTÇAT): 2013-2016

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT): 2013-2016

Türkçe-Ukraynaca/ Ukraynaca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TUÇAT): 2016

Türkçe-(Boşnakça-Hırvatça-Sırpça)/(Boşnakça-Hırvatça-Sırpça)-Türkçe Çeviri Atölyesi (TR.BHS.ÇAT): 2016

2016 yılında Bakanlığımızca 11 farklı çeviri atölyesi düzenlenmiş olup söz konusu atölyelerden Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TAÇAT) Alman Çevirmenler Fonu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Düzenlenmiş olan atölyelerde edebi çevirmenlerin ortak bir çalışma ortamında buluşması sağlanmış, yapılan çalışmalar ile yeni çevirmenlerle deneyimli çevirmenlerin birikimlerini ve deneyimlerini paylaşarak çeviri alanında teorik, akademik ve pratik yönleriyle ilgili bilgi birikimlerini artırmalarına zemin hazırlanmıştır.

Alanında uzman ve akademisyenlerden oluşan iki moderatör rehberliğinde gerçekleştirilen ve bir hafta süren atölye çalışmalarında çevirmenlerin hâlihazırda üzerinde çalıştıkları metinler ve moderatörleri tarafından verilen örnek metinler üzerinde etkin çalışmalar gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Atölyelere katılanların ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Bakanlığımız (bir kısmının maliyeti ise uluslararası proje ortaklarımız işbirliğiyle) tarafından karşılanmıştır.

İstanbul’da gerçekleştirilen atölyeler Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı (TUYAP) ile eş zamanlı gerçekleştirilmiş ve çevirmenlerin 13 Kasım 2016 tarihinde fuara bir günlük ziyaretleri organize edilerek yayıncı, editör ve yazarlarla buluşabilecekleri bir platform da sunulmuştur.

07-14 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan Edebi Çeviri Atölyelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır.

 

No

Atölye adı

Düzenlendiği Tarih

Düzenlendiği Yer

1

Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TAÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

2

Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜFÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

3

Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRAPÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

4

Türkçe-Rusça/Rusça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRUSÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

5

Türkçe-İspanyolca/İspanyolca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİSÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

6

Türkçe-Çince/Çince-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜÇÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

7

Türkçe-İtalyanca/İtalyanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİTÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

8

Türkçe-Lehçe/Lehçe-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜLEHÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

9

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

10

Türkçe-(Boşnakça-Hırvatça-Sırpça)/(Boşnakça-Hırvatça-Sırpça)-Türkçe Çeviri Atölyesi (TR-BHS.ÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

11

Türkçe-Ukraynaca/Ukraynaca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TUÇAT)

 

07-14 Kasım 2016

İstanbul

 

2017 yılında düzenlenmesi planlanan atölyeler için ilgili başvuru sürecinin Mayıs-Haziran aylarında başlaması öngörülmektedir. Bu nedenle en az 1 yayınlanmış çevirisi bulunan çevirmenlerin anılan atölyelerimize başvurmak istemeleri halinde başvuru sürecini web sitemizden takip etmeleri yararlı olacaktır.

İletişim için:  Tel: +90 312 309 90 01 (Dahili: 4087)

Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com